Arki on kaikille yhtä arvokasta!

 

Tervetulua kotisivuilleni

 

 

 

 

Kenen asiaa kotikunnassani ajan?

a) Ajan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti helsinkiläisten asioita. Haluan, että lapsiperheistä, veteraaneista ja vanhuksista pidetään parempaa huolta. Painotan konkreettisia tekoja, minusta esimerkiksi vanhustenhoitoon pitäisi antaa lisäresursseja budjetin kautta. 
b) Ajan myös helsinkiläisten yrittäjien etuja. Haluan, että elinkeinopolitiikkaa parannetaan, pienyrittäjiä koskevia säädöksiä kaupungissa kevennetään ja luodaan kaupunkiin yhden luukun periaate.

 
 
 

Miten äänestäjä voi luottaa siihen, että minulla on aikaa ja intoa hoitaa yhteisiä asioita?

Olen kymmenen vuoden ajan toiminut aktiivisesti yhteiskunnallisissa ja poliittisissa luottamustehtävissä ja ollut koko elämäni itse yrittäjä. Nykyisin neuvon muita yrittäjiä Helsingin kaupungin yritysneuvontaorganisaatiossa, NewCo YritysHelsingissä.

Olen luottamustoimissani saanut paljon aikaan sosiaalilautakunnan lapsiperhejaostossa, Helsingin kaupungin Maahanmuuttajien neuvottelukunnan puheenjohtajana, Helsingin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden koordinaatioryhmän jäsenenä ja nyt Länsi-Helsingin kristillisdemokraattien puheenjohtajana.

Uskon näyttöjeni vakuuttavan sinut innostani ja aikaansaavuudestani.

 
 
 
Minkä asian mullistaisin kunnassani?

Tukisin helsinkiläisten etuja, sekä intressejä perustamaan perhe. Ilman helsinkiläisiä veronmaksajia ei voida rakentaa mitään esim. (asuminen, toimeentulo, päivähoito, liikenne/liikkuminen…jne.)

Haluan luoda helsinkiläisille työttömille ja opintovelkaan hukkuville helsinkiläisille opiskelijoille väyliä työelämään.

Edistän inhimillistä maahanmuuttojärjestelmää, joka toimii myös suomalaisten eduksi.

 

 

 

Vaalilupaukseni

 

Lupaan olla niiden ääni, jotka eivät saa ääntään kuuluviin 

 

• Haluanettä veteraaneista ja vanhuksista pidetään parempaa huolta.

 

• Haluan luoda työttömille ja opintovelkaan hukkuville  opiskelijoille väyliä työelämään.

 

Haluan edistää inhimillistä maahanmuuttojärjestelmää, joka toimii myös suomalaisten eduksi.

 

 

• Minusta Suurmoskeija ei ole yleishyödyllinen

 

 

 

 

 

Aiheet jotka tunnen hyvin ovat Työ ja yrittäjyysnuorten ja perheiden hyvinvointi, ulko-ja turvallisuuspolitiikka sekä maahanmuuttopolitiikka.

   

Tasa-arvo on sitä, että kaikilla tulisi olla sama lähtöpiste ja mahdollisuus toimia samojen sääntöjen alla. Pitkäjänteisellä  kehityksellä varmistamme tasa-arvoisen mahdollisuuden naisille työelämässä.

 

Uskon, että meidän taloudellinen vahvuus ei ole koskaan mennyt alaspäin, vain päinvastoin. Taloudellinen nousu muodostuu opiskelijoista, töissä kävijöistä, yrittäjistä jne jotka auttavat rakentamaan sitä päivä päivältä.

 

Uskon   Kristillisdemokraattien  kasvuun, joka luo uutta työllisyyttä, uudenlaisia kestävän toimintamalleja.

 

 

 

 

Haluan edistää kohtuullista elämäntapaa ja torjua eriarvoisuutta. Kannatan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksen teossa.

 

Kaikki palauteet on lämpimästi tervetulleita.

  

Elie El-Khouri 

Helsinkiläinen neljän lapsen isä

DI Rakennusinsinööri, Auktorisoitu yritysneuvoja   YRITTÄJÄ

 YYy

 

 

 

.