Tervetulua kotisivuilleni

 

 

 

Olen ehdolla kuntavaaleissa 2017 Helsingin kristillisdemokraattien listalla

 

Sinun Äänesi #500

 

Elie matkalla Valtuustoon !

 

 

Kenen asiaa kotikunnassani ajan?

a) Ajan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti helsinkiläisten asioita. Haluan, että lapsiperheistä, veteraaneista ja vanhuksista pidetään parempaa huolta. Painotan konkreettisia tekoja, minusta esimerkiksi vanhustenhoitoon pitäisi antaa lisäresursseja budjetin kautta. 
b) Ajan myös helsinkiläisten yrittäjien etuja. Haluan, että elinkeinopolitiikkaa parannetaan, pienyrittäjiä koskevia säädöksiä kaupungissa kevennetään ja luodaan kaupunkiin yhden luukun periaate.

 
 

Miten äänestäjä voi luottaa siihen, että minulla on aikaa ja intoa hoitaa yhteisiä asioita?

Olen kymmenen vuoden ajan toiminut aktiivisesti yhteiskunnallisissa ja poliittisissa luottamustehtävissä ja ollut koko elämäni itse yrittäjä. Nykyisin neuvon muita yrittäjiä Helsingin kaupungin yritysneuvontaorganisaatiossa, NewCo YritysHelsingissä.

Olen luottamustoimissani saanut paljon aikaan sosiaalilautakunnan lapsiperhejaostossa, Helsingin kaupungin Maahanmuuttajien neuvottelukunnan puheenjohtajana, Helsingin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden koordinaatioryhmän jäsenenä ja nyt Länsi-Helsingin kristillisdemokraattien puheenjohtajana.

Uskon näyttöjeni vakuuttavan sinut innostani ja aikaansaavuudestani.

 
 
Minkä asian mullistaisin kunnassani?

Tukisin helsinkiläisten etuja, sekä intressejä perustamaan perhe. Ilman helsinkiläisiä veronmaksajia ei voida rakentaa mitään esim. (asuminen, toimeentulo, päivähoito, liikenne/liikkuminen…jne.)

Haluan luoda helsinkiläisille työttömille ja opintovelkaan hukkuville helsinkiläisille opiskelijoille väyliä työelämään.

Edistän inhimillistä maahanmuuttojärjestelmää, joka toimii myös suomalaisten eduksi.

 

 

Vaalilupaukseni

 

Lupaan olla niiden ääni, jotka eivät saa ääntään kuuluviin 

 

• Haluanettä veteraaneista ja vanhuksista pidetään parempaa huolta.

 

Autan vanhempia saamaan lapsensa haluamaansa kouluun lähikoulun sijaan.

 

• Haluan luoda helsinkiläisille työttömille ja  

opintovelkaan hukkuville helsinkiläisille opiskelijoille väyliä työelämään.

 

Haluan edistää inhimillistä maahanmuuttojärjestelmää, joka toimii myös suomalaisten eduksi.

 

• Haluan edistää maahanmuuttajille sellaista valvontaa, joka estää terroristien saapumista Suomeen.

 

• Minusta Helsingin suurmoskeija ei ole yleishyödyllinen. 

En halua suurmoskeijaa Helsinkiin

 

 

 

 

 

 

 

Aiheet jotka tunnen hyvin ovat Työ ja yrittäjyysnuorten ja perheiden hyvinvointi, ulko-ja turvallisuuspolitiikka sekä maahanmuuttopolitiikka.

   

Tasa-arvo on sitä, että kaikilla tulisi olla sama lähtöpiste ja mahdollisuus toimia samojen sääntöjen alla. Pitkäjänteisellä  kehityksellä varmistamme tasa-arvoisen mahdollisuuden naisille työelämässä.

 

Uskon, että meidän taloudellinen vahvuus ei ole koskaan mennyt alaspäin, vain päinvastoin. Taloudellinen nousu muodostuu opiskelijoista, töissä kävijöistä, yrittäjistä jne jotka auttavat rakentamaan sitä päivä päivältä.

 

Uskon   Kristillisdemokraattien  kasvuun, joka luo uutta työllisyyttä, uudenlaisia kestävän toimintamalleja.

 

 

 

 

Haluan edistää kohtuullista elämäntapaa ja torjua eriarvoisuutta. Kannatan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksen teossa.

 

Kaikki palauteet on lämpimästi tervetulleita.

  

Elie El-Khouri 

Helsinkiläinen neljän lapsen isä

DI Rakennusinsinööri, Auktorisoitu yritysneuvoja   YRITTÄJÄ

 YYy

 

 

 

.